Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten osallistumiseen kyykkäkilpailuihin Suomessa ja Suomen osallistuminen kansainväliseen toimintaan

Suomi ei osallistu tällä hetkellä kansainvälisen kyykkäliiton (IFGS) toimintaan, koska
kansainvälinen liitto on rekisteröity Venäjälle.

Suomessa järjestettävät kilpailut ovat avoimia kaikille Suomen kansalaisille ja
kaksoiskansalaisille.

Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset voivat osallistua Suomessa kilpailuihin, jos he
täyttävät Kansainvälisen Olympiakomitean reunaehtosuositukset:

 • pelaajat osallistuvat neutraaleina osallistujina tai suomalaisen seuran
  jäsenenä
 • kansalliset joukkueet on kielletty (Venäjä ja Valko-Venäjä)
 • kaikki maatunnukset (Venäjä ja Valko-Venäjä) on kielletty:
  • liput, väritunnukset, edustusasut, logot
 • pelaaja ei saa aktiivisesti tukea Venäjän hyökkäyssotaa
 • pelaaja ei saa olla jäsenenä/aktiivisessa suhteessa armeijaan tai
  turvallisuusorganisaatioihin Venäjällä tai Valko-Venäjällä

Suomen Kyykkäliitto Ry